در صورت نیاز با شماره 04135550635 تماس بگیرید

350,000تومان سالانه

500 مگابایت - حرفه ای
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

500,000تومان سالانه

1000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

1,000,000تومان سالانه

2000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

1,500,000تومان سالانه

3000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

2,500,000تومان سالانه

5000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

4,500,000تومان سالانه

10000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین