در صورت نیاز با شماره 04135550635 تماس بگیرید

40,000تومان ماهانه

10 گیگ
فضا : 10 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

60,000تومان ماهانه

20 گیگ
فضا : 20 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

105,000تومان ماهانه

50 گیگ
فضا : 50 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

160,000تومان ماهانه

100 گیگ
فضا : 100 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

230,000تومان ماهانه

150 گیگ
فضا : 150 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

260,000تومان ماهانه

200 گیگ
فضا : 200 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

520,000تومان ماهانه

500 گیگ
فضا : 500 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

900,000تومان ماهانه

1000 گیگ
فضا : 1000 گیگ
پهنای باند : نامحدود
سیستم : دایرکت ادمین
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : ندارد

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین