در صورت نیاز با شماره 04135550635 تماس بگیرید

350,000تومان Kord aasta jooksul

500 مگابایت - حرفه ای
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

500,000تومان Kord aasta jooksul

1000 مگابایت - حرفه ای
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

850,000تومان Kord aasta jooksul

2000 مگابایت - حرفه ای
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

1,200,000تومان Kord aasta jooksul

3000 مگابایت - حرفه ای
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

1,700,000تومان Kord aasta jooksul

5000 مگابایت - حرفه ای
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

2,900,000تومان Kord aasta jooksul

10000 مگابایت - حرفه ای
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین